Fotografía de Sebastià Torrens
Fotografía de Juanjo Enseñat
Fotografía de Sebastià Torrens
Fotografía de Sebastià Torrens
Illustració de Aina Bonner

Benvinguts!

Benvinguts a AVIENIGMA. Aquest és un blog personal de Josep Antoni Alcover i les opinions que es puguin expressar aquí són exclusivament meves. No són opinions oficials del centre de recerca on faig feina, l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats, (institut mixt del Consejo Superior de Investigaciones Científicas i de la Universitat de les Illes Balears, Mallorca).

Vull agrair al meu centre les facilitats que sempre se m’han donat per a la consulta i utilització dels materials que conserva a la seva col·lecció científica. Vull fer constar explícitament que les errades que hi pugui haver en aquest blog són exclusivament meves. Vos deman disculpes i comprensió ja per endavant.

Esper que passeu bones estones amb els meus reptes, les seves solucions, i les meves divagacions ocasionals.

Agraïments

Les fotografies inicials d’aquest blog ens han estat facilitades per Sebastià Torrens (Enllaç al seu Facebook) i per Juanjo Enseñat. L’interrogant que acompanya aquestes línies i els reptes ha estat elaborat per Aina Bonner.

Xisca Comas, Carme Alcover, Miquel Rayó, Laia Pubill, Alejandro Valenzuela, Pau i Maebh Manning i Pedro Serrano han contribuït de diferents formes a millorar la presentació d’aquest blog. Moltes gràcies a tots!!!!

Reptes ornitològics

Presentació i forma de funcionament del Blog

“Avi”-Enigma no té cap relació amb els avis (padrins). El nom d’aquest blog, AVIENIGMA, fa referència a enigmes sobre les aus. És un blog ornitològic que va néixer com un grup de Whatsapp durant la primera fase del confinament per la covid. Es va plantejar com una espècie d’entreteniment, un “divertimento” dirigit a un petit grup d’ornitòlegs amics, gent molt entusiasta, plens de coneixements i curiositat pels ocells. La majoria, aficionats; uns pocs, professionals. Era una forma de mantenir-nos en contacte al mateix temps que es tractava d’estimular les neurones i d’aprendre, tots, més coses sobre els ocells.

Clica per continuar llegint la presentació

Per jo va ser molt estimulant i vaig aprendre molt, no sols del que vaig haver de llegir -amb gust- per elaborar els reptes, sinó dels coneixements, opinions i punts de vista de tots els que varen participar. El Qüestionari Ornitològic en fase de WhatsApp tenia les seves limitacions, i va arribar al seu termini amb el “repte 35”.

Amb aquest blog vull rescatar la feina feta, donar-li continuïtat, i fer-la més extensiva a com era el primitiu grup de WhatsApp, que era d’una quinzena de participants. Dintre d’aquest rescat, començaré amb les qüestions plantejades a la fase de WhatsApp, si bé algunes de les respostes que en donaré seran aquí més elaborades que les presentades anteriorment com a missatges de WhatsApp. D’alguna manera és una convidada a la comunitat d’ocellaires a fer un capfico al món dels ocells, a submergir-se al món del grup dels vertebrats que dominen el vol.

Els reptes que es plantegen i les seves respostes estan destinats a incitar els lectors participants a aprofundir en el coneixement dels ocells, i s’han d’entendre com a una eina divulgativa exploratòria. No té cap finalitat comercial. Hi ha reptes de diferents nivells, alguns que poden ser resolts fàcilment per un públic general, altres més dificultosos. Tots, però, útils per entendre i estimar els ocells.

La dinàmica d’aquest qüestionari consistirà en que cada dues setmanes llençaré un repte dirigit als qui ho vulguin respondre. Com a norma, aquest repte es presentarà en dimecres. Les respostes / comentaris es recolliran a una secció que no serà visible per als participants, però que permetran accedir a comentaris meus. El dimecres següent jo presentaré la meva resposta, i el següent un nou repte. Esper que vos divertiu!

A les respostes presentaré no sols els meus comentaris, sinó també la bibliografia en què m’he basat per elaborar-les. Vull encoratjar els lectors a acudir a aquesta bibliografia per ampliar coneixements. De vegades presentaré alguna il·lustració provinent de la bibliografia consultada, i si aquesta no està disponible “en obert” la presentaré amb una màscara d’aigua, que remetrà el lector a la consulta del treball original, respectant els drets d’autor.

Aquest blog no només té una funció ornitològica. També vol tenir una funció cultural, de promoció i divulgació en català de l’ornitologia. A tal efecte, s’ha enviat a les llistes de correus de les societats ornitològiques de l’àrea cultural catalana, però també a altres societats ornitològiques de l’Estat. Evidentment, està obert a tothom.

Darrers Reptes

  • Josep Antoni Alcover
  • Escrit per Josep Antoni Alcover
juny 27, 2024

Avui el Repte va sobre un dels sentits dels ocells, l'oïda.

Llegir més
  • Josep Antoni Alcover
  • Escrit per Josep Antoni Alcover
juny 26, 2024

Hem de creure que l'exemplar de la dreta havia de tenir uns ronyons més grossos...

Llegir més
  • Josep Antoni Alcover
  • Escrit per Josep Antoni Alcover
juny 14, 2024

Avui el Repte és osteològic i fisiològic.

Llegir més