Política de privacitat

 

1. Política de privacitat

El creador d’AVIENIGMA, Josep Antoni Alcover, informa els usuaris d’aquest blog  –que és un blog absolutament personal– sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser demanades per a la navegació a través del seu blog. En aquest sentit, es garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reial Decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD. La participació en aquest blog implica l’acceptació d´aquesta política de privadesa.  En accedir a “Avienigma” –blog privat sense cap finalitat comercial– acceptau les condicions legals següents. Si no les acceptau totes, per favor, no participeu en els reptes més que per seguir-los.

Els que participau responent/fent comentaris a les diverses entrades acceptau implícitament no enviar material abusiu, obscè, vulgar, difamatori, d’odi, amenaçant, orientat sexualment o de qualsevol altre tipus que pugui violar qualsevol de les lleis del seu país, del país en què “Avienigma” està allotjat o qualsevol llei internacional. Si ho feu, és possible que se vos expulsi de manera immediata i permanent, amb una notificació al vostre proveïdor d’Internet si fos necessari. Acceptau també que a “Avienigma” es te dret a eliminar, editar, moure o tancar qualsevol tema quan sigui necessari. Com a usuaris acceptau que la informació que heu introduït quedi emmagatzemada en els vostres correus (en lloc pus). Les Respostes donades als reptes podran ser eventualment introduïdes i/o comentades a les Solucions que es presentaran. Aquesta informació no es proporcionarà fora del blog a tercers sense el vostre consentiment, però no s’assumirà cap responsabilitat per qualsevol atac al sistema que pugui comprometre les dades. La vostra informació es recull exclusivament en la forma que el programari WordPress la recull per poder fer operatiu el blog, i no es traspassarà a cap entitat o persona.

 

2. Recollida, finalitat i tractaments de dades

S’informa els usuaris del blog sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, ja sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos al blog. S’informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla exclusivament la resposta/comentaris als reptes plantejats i els comentaris a les seves solucions realitzats pels usuaris, així com també la inclusió dels contactes a l’agenda de contactes. El blog “Avienigma” no presta serveis, i no te finalitat comercial.

 

3. Comunicació d’informació a tercers

S’informa als usuaris del blog que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions (llevat que aquesta cessió de dades estigués motivada per una obligació legal).

 

4. Drets dels usuaris

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les dades personals. Mentre les dades de l’usuari són objecte de tractament per part del blog, els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb allò previst a la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals. Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari s’haurà de dirigir mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o Passaport), a l’adreça següent: Dr Josep Antoni Alcover, Sant Joan, 5, 3er, 07012, Palma, Illes Balears. Aquesta comunicació ha de reflectir la informació següent: nom i llinatges de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i la identificació acreditativa. L’exercici de drets l’ha de fer el mateix usuari. Això no obstant, poden ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, cal aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.