Fotografía de Sebastià Torrens

TRET DE:

 

Alcover, J.A. i Díaz, A. 2019. Llistat global de bibliografía naturalística de les Balears, A-Z.

https://www.researchgate.net/publication/335789755_LLISTAT_GLOBAL_DE_BIBLIOGRAFIA_NATURALISTICA_DE_LES_BALEARS_A-Z

 

 

A.

 

Abelló, P., Arcos, J.M. i Gil de Sola, L. 2003. Geographical patterns of seabird attendance to a research trawler along the Iberian Mediterranean coast. Scientia Marina, 67 (Suppl., 2): 69-75.

 

Abelló, P. i Esteban, A. 2012. Trawling bycatch does affect Balearic Shearwaters Puffinus mauretanicus. Revista Catalana d’Ornitologia, 28: 34-39.

 

Abelló, P. i Oro, D. 1998. Offshore distribution of seabirds in the Northwestern Mediterranean in June 1995. Colonial Waterbirds, 21, 3: 422-426.

 

Abs, M. 1963. Vergleichende Untersuchungen an Haubenlerche (Galerida cristata (L.)) und Theklalerche (Galerida theklae A.E. Brehm) (Aves Alaudidae), ein Beitrag zur Evolution der Zwillingsarten. Bonner Zoologischer Beitrage, 14, 1-2: 1-128.

 

Adrover, J. 2006 (no 2005). Contribució al coneixement de l’estatus de la moixeta voltonera Neophron percnopterus a Mallorca. Anuari Ornitològic de Balears, 20: 11-18.

 

Adrover, J. 2008 (no 2007). Ús de l’abocador de Son Reus per part de la població de milana Milvus milvus a. Mallorca. Anuari Ornitològic de Balears, 22: 37-47.

 

Adrover, J. 2011 (no 2010). Estat de conservació de la població d’abellerol Merops apiaster a Mallorca. Anuari Ornitològic de Balears, 25: 15-27.

 

Adrover, J. i Mas, R. 2013 (no 2012). Distribució territorial dels registres de falcó marí Falco eleonorae a Mallorca. Anuari Ornitològic de Balears, 27: 1-13.

 

Adrover, J., Muñoz, A. i Riera, J. 2003 (no 2002). Situació de la milana Milvus milvus a Mallorca. Anuari Ornitològic de Balears, 17: 41-45.

 

Adrover, J., Martínez, O., Cardona, E. i Méndez, X. 2011 (no 2010). Recompte hivernal d’aus aquàtiques i limícoles a les Balears. Gener 2011. Anuari Ornitològic de Balears, 25: 63-75.

 

Agostini, A. i Panuccio, M. 2010. Western Marsh Harrier (Circus aeruginosus) migration through the Mediterranean sea: A Review. Journal of Raptor Research, 44, 2: 136-142.

 

Aguilar, J.S. 1992 (no 1991). Resum de l’Atlas d’ocells marins de les Balears, 1991. Anuari Ornitològic de Balears, 6: 17-20.

 

Aguilar, J.S. 1993 (no 1992). Nova localitat de reproducció de noneta (Hydrobates pelagicus) a Eivissa. Anuari Ornitològic de Balears, 7: 63-64.

 

Aguilar, J.S. 1994 (no 1993). Seguiment de la població reproductora de Puffinus yelkouan mauretanicus al Parc Nacional de Cabrera, 1993. Anuari Ornitològic de Balears, 8: 51-53.

 

Aguilar, J.S. 1995 (no 1994). Recuperació de Puffinus yelkouan mauretanicus amb una edat mínima de 20 anys. Anuari Ornitològic de Balears, 9: 55.

 

Aguilar, J.S. 1998 (no 1997). Resultats inicials de l’hora de captura i estat reproductor de la noneta Hydrobates pelagicus. Anuari Ornitològic de Balears, 12: 105-107.

 

Aguilar, J.S. 2000. La población de Pardela Balear (Puffinus mauretanicus) en el Parque Nacional del archipiélago de Cabrera. In Pons G.X. (ed.), Las aves del Parque Nacional marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera (Islas Baleares, España). Madrid (Spain). GOB-Ministerio de Medio Ambiente: 33–44.

 

Aguilar, J.S., Benebuti, S., dall’Antònia, L., McMinn, M. i Mayol, J. 2003. Preliminary results on the foraging ecology of the Balearic shearwater (Puffinus mauretanicus) from bird-borne data loggers. Scientia Marina, 67 (Suppl., 2): 129-134.

 

Aguilar, J.S. i Pons, S. 1991. Nidificación de la Pardela pichoneta balear Puffinus yelkouan y del paíño Hydrobates pelagicus en Menorca. Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears, 34: 61-64.

 

Aguilar, J.S. i Sánchez, J.J. 1994. Intento de nidificación de Larus audouinii de tercer año. Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears, 37: 97-100.

 

Aguilar Sánchez, J. 2018 (no 2017). Esbarts d’ocells: un ball sense coreògraf. Anuari Ornitològic de les Balears, 32: 1-18.

 

Al-Ismail, S., McMinn, M., Tuset, V.M., Lombarte, A. i Alcover, J.A. 2013. Summer diet of European Shags Phalacrocorax aristotelis desmarestii in southern Mallorca. Seabird, 26: 8–23.

 

Alcover, J.A. 1989 (no 1988). Les aus marines fòssils de les Pitiüses en el context de la Mediterrània. In López-Jurado, C. (ed.), Aves Marinas. GIAM, Formentera, 1988. Actas de la IV reunión del Grupo Iberico de Aves Marinas: 33-44.

 

Alcover, J.A. 1989. Les aus fòssils de la cova de ca na Reia. Endins, 14-15: 95-100.

 

Alcover, J.A. 1991 (no 1990). Les aus fòssils de les Balears: estat de la qüestió, estratègia d’estudi, interès i perspectives. Anuari Ornitològic de les Balears, 5: 9-14.

 

Alcover, J.A. 1992 (no 1991). Reptes en biologia de la conservació a les Balears. Anuari Ornitològic de les Balears, 6: 49-54.

 

Alcover, J.A. 1993 (no 1992). Translocacions d’espècies: contribució al debat. Anuari Ornitològic de les Balears, 7: 19-28.

 

Alcover, J.A. 2002 (no 2001). Nous avenços en el coneixement dels ocells fòssils de les Balears. Anuari Ornitològic de les Balears, 16: 3-13.

 

Alcover, J.A. 2010. A century of insular vertebrate palaeontology research on the Balearic Islands. In Pérez-Mellado, V. i Ramon, C. (eds.), Islands and Evolution. Recerca, 19: 59-83.

 

Alcover, J.A. i Bover, P. 2002. Paleontologia, espeleologia i ciències del karst a les Balears. Boletín SEDECK, 3: 92-105.

 

Alcover, J.A., Bover, P., Escandell, M.J., López-Garí, J.M., Marlasca, R. i Ramis, D. 2004. Els superdepredadors de la fauna pleistòcenica de Menorca i Formentera. Endins, 26: 53-57.

 

Alcover, J.A., Bover, P. i Ramis, D. 2000. La fauna prehumana de Menorca. In Camps, A. (coord.), La fauna prehumana de Menorca. Llibre-catàleg de l’exposició: 11-30.

 

Alcover, J.A., Bover, P. i Ramis, D. 2000. La Cova C-2 de Punta Nati. In Camps, A. (coord.), La fauna prehumana de Menorca. Llibre-catàleg de l’exposició: 31-55.

 

Alcover, J.A., Bover, P. i Seguí, B. 1999. Una aproximació a la paleoecologia de les illes. In Alcover, J.A. (ed.), Ecologia de les illes. Monografies de la Societat d’Història Natural de les Balears, 6: 169-204.

 

Alcover, J.A., Florit, F., Mourer-Chauviré, C. i Weesie, P. D. M. 1992. The avifaunas of the isolated Mediterranean Islands during the middle and upper Pleistocene. In Campbell, K. E. (ed.), Papers in Avian Ornithology Honoring Pierce Brodkorb. Science Series, Natural History Museum of Los Angeles County, 36: 273-283.

 

Alcover, J.A., Font, A. i Trias, M. 1997. Primera troballa de fauna vertebrada pleistocènica a Cabrera. Endins, 21: 79-82.

 

Alcover, J.A., Llabrés, M. i Moragues, Ll. 2000. Les Balears abans dels humans. Monografies de la Societat d’Història Natural de les Balears, 8: 80 pàgs.

 

Alcover, J.A. i McMinn, M. 1992. Presència de l’àguila marina Haliaeetus albicilla (Linnaeus 1758) al Pleistocè superior d’Es Pouàs. Endins, 17-18: 81-88.

 

Alcover, J.A. i McMinn, M. 1994. Predators of vertebrates on islands. BioScience, 44: 12-18.

 

Alcover, J.A., McMinn, M. i Seguí, B. 2005. Fossil rails (Gruiformes: Rallidae) from the Balearic Islands. In Alcover, J.A. i Bover, P. (eds.), Proceedings of the International Symposium “Insular Vertebrate Evolution: the Palaeontological Approach”. Monografies de la Societat d’Història Natural de les Balears, 12: 9-16.

 

Alcover, J.A., McMinn, M., Seguí, B., Sondaar, P.Y. i de Vos, J. 1997. Het paleontologische belang van de karstgrotten van de Balearen. Cranium, 14, 2: 83-90.

 

Alcover, J.A., Moyà, S. i Pons, J. 1980. Els estranys vertebrats de les Balears prehumanes. (ciència), 4: 34-38.

 

Alcover, J.A., Moyà-Solà, S. i Pons-Moyà, J. 1981. Les Quimeres del Passat. Els Vertebrats Fòssils del Plio-Quaternari de les Balears i Pitiüses. Monografies Cientifiques, Edit. Moll, 1: 1-260.

 

Alcover, J.A. i Muntaner, J. 1985. Els Vertebrats de les Illes Pitiüses. Estudis Baleàrics, 16: 105-116.

 

Alcover, J.A., Seguí, B. i Bover, P. 1999. Extinctions and Local disappearances of Vertebrates in the Western Mediterranean Islands. In MacPhee, R.D.E. (ed.), Explaining Quaternary Extinctions: Human and Other Catastrophes: 165-189. Plenum Press, NY.: 165-188.

 

Allin, H.J.V.R. 1954. The story of a brief nesting visit to Mallorca. The Oologist’s Record, 28: 1-5.

 

Allin, H.J.V.R. 1954. A further nesting visit to Mallorca. The Oologist’s Record, 28: 49-51.

 

Alonso, D., Arizaga, R., Miranda, R. i Hernández, M.A. 2006. Morphological diversification of Common Crossbill Loxia curvirostra populations within Iberia and the Balearics. Ardea, 94, 1: 99–107.

 

Altaba, C.R. 1994 (no 1993). La sistemàtica i la conservació de la biodiversitat: cl cas de les baldritges (Puffinus). Anuari Ornitològic de les Balears, 8: 3-14.

 

Altaba, C.R. 1999. La diversitat biològica. Una perspectiva des de Mallorca. Ed. Moll. Manuals d’Introducció a la Naturalesa, 12: 111 pàgs. Palma.

 

Altaba, C.R. 2001. Un endemisme ornitològic ignorat: el trencapinyons balear (Loxia balearica). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 69: 77-90.

 

Altaba, C.R. 2004. La biodiversitat de les Illes Balears: un paradigma per a la conservació. Biodiversity of the Balearic Islands: A paradigm for conservation. In Vilà, M., Rodà, F. i Ros, J. (eds.), Jornades sobre biodiversitat i conservació biològica / Seminar on biodiversity and conservation, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona: 169–188.

 

Alumnes de l’Escola de Sant Jordi de ses Salines 1981. Avifauna d’Eivissa. Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, Col·lecció Nit de Sant Joan, nº 5, 48 pàgs. Treball realitzat sota la direcció de Vicent Ribas Prats.

 

Álvarez, C. i Muntaner, J. 2010. Las aves introducidas en Baleares. In Álvarez, C. (ed.), Seminari sobre espècies introduïdes i invasores a les Illes Balears: 59-85.

 

Álvarez, D. i Velando, A. 2007. El cormorán moñudo en España. Población en 2006-2007 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid, 82 pàgs.

 

Álvarez, J.C., Messeguer, J. i Pérez, A. 2005 (no 2004). Consecuencias aerodinámicas que se deducen de la biometría del ala de la Pardela balear Puffinus mauretanicus. Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears, 47: 81-87.

 

Álvarez, J.C., Pérez, A. i Messeguer, J. 1998 (no 1997). Biometría de la Pardela Cenicienta Calonectris diomedea y Paíño Comun Hydrobates pelagicus para el estudio de su aeorodinámica y vuelo. Anuari Ornitològic de les Balears, 12: 17-27.

 

Álvarez-Pola, C. i Muntaner, J. 2010 (2009). Control de aves invasoras en las Islas Baleares. Anuari Ornitològic de les Balears, 24: 67-71.

 

Álvarez de Toledo, M. 1932. Nueva lista de aves anilladas capturadas en España y de aves capturadas en el extranjero y anilladas en nuestro país. Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural, 32: 269-272.

 

Amengual, J.F. 1990. Llista vermella dels vertebrats de les Balears, Vol II: Aus. Documents Tècnics de Conservació, 2. Sense paginar.

 

Amengual, J. 1996. Las Rapaces del Parque Nacional de Cabrera. In Muntaner, J. i Mayol, J. (eds.). Biología y Conservación de las Rapaces Mediterráneas, 1994. Monografías de la SEO, 4. Madrid.

 

Amengual, J.F. i Aguilar, J.S. 1998. The impact of the black rat (Rattus rattus) on the reproduction of Cory’s shearwater Calonectris diomedea in the Cabrera National Park, Balearic Islands, Spain. In Walmsley, J.G., Goutner, V., El Hili, A. i Sultana, J. (eds.) Ecologie des oiseaux marins et gestion intégreé du littoral en Méditerranée. 4ème Symposium Méditerranéen des Oiseaux Marins, Hammamet, 11–16 April 1995. Arc Editions, Rades: 94–121.

 

Amengual, J.F., Gargallo, G., Suàrez, M., Bonnin, J., González, J.M., Rebassa, M. i McMinn, M. 1999. The Mediterranean Storm Petrel Hydrobates pelagicus melitensis at Cabrera archipelago (Balearic Islands, Spain): breeding moult, biometry and evaluation of the population size by mark and recapture techniques. Ringing & Migration, 19: 181-190.

 

Amengual, J., Heidrich, P. i Wink, M. 2000. Comparación de la secuencia del gen cytb de la pardela balear Puffinus (yelkouan) mauretanicus y de la pardela mediterránea P.y.yelkouan. In Carbonell, R. i Julià, M. (eds.), XII Jornadas Ornitológicas Españolas: 91-93.

 

Amengual, J., Rodríguez, A., McMinn, M. i Bonnin, J. 2000. El Paíño Europeo (Hydrobates pelagicus melitensis) en el Parque Nacional de Cabrera. In Pons G.X. (ed.), Las aves del Parque Nacional marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera (Islas Baleares, España): 71-84.

 

Andrews, W. 1900. The migration of swifts. Nature, 1610, 62: 432.

 

Anònim 1877. Adición al catálogo de los vertebrados fósiles de España. Actas de la Sociedad Española de Historia Natural, 6: 27-32.

 

Anònim 1900. An expedition of Professor E. B. Poulton and Mr. E. S. Goodrich, from Oxford University, and Messrs Oldfield Thomas and R. I. Pocock, from the British Museum, to the Balearic Islands. Science, n.s. 11, 273: 476.

 

Anònim 1984 (no 1983). Datos del censo invernal de limícolas de 1981 y 1982 en España. Ardeola, 30: 93-100.

 

Anònim 1987. [Ocells observats a Balears 1985-1986]. Anuari Ornitològic de les Balears, 1-40.

 

Anònim 1988 (no 1987). Recompte de corbmarins a les Balears. Anuari Ornitològic de les Balears, 6.

 

Anònim 1988 (no 1987). [Ocells anellats a Balears 1987]. Anuari Ornitològic de les Balears, 33-38.

 

Anònim 1988 (no 1987). Mapa ornitològic de la serra de Tramuntana. Anuari Ornitològic de les Balears, 2-3.

 

Anònim 1988 (no 1987). Recomptes d’aus aquàtiques i limícoles. Anuari Ornitològic de les Balears, 7-8.

 

Anònim 1988 (no 1987). Recompte de nidificació de corbmarins. Anuari Ornitològic de les Balears, 6.

 

Anònim 1988 (no 1987). Recompte de voltors. Anuari Ornitològic de les Balears, 5.

 

Anònim 1988 (no 1987). Cites ornitològiques. Anuari Ornitològic de les Balears, 10-32.

 

Anònim 1989 (no 1988). Balanç d’anellament. Anuari Ornitològic de les Balears, 45-54.

 

Anònim 1989 (no 1988). Control de població de gavines. Anuari Ornitològic de les Balears, 9-10.

 

Anònim 1989 (no 1988). Programa de recuperació del voltor negre. Anuari Ornitològic de les Balears, 5-8.

 

Anònim 1989 (no 1988). Recomptes d’aus marines, aquàtiques i limícoles. Anuari Ornitològic de les Balears, 11-13.

 

Anònim 1989 (no 1988). Cites ornitològiques. Anuari Ornitològic de les Balears, 15-44.

 

Anònim 1990 (no 1989). Recompte de voltors, 1989. Anuari Ornitològic de les Balears, 14-17.

 

Anònim 1990 (no 1989). Recompte d’ocells aquàtics i limícoles. Anuari Ornitològic de les Balears, 21-23.

 

Anònim 1990 (no 1989). Cites ornitològiques. Anuari Ornitològic de les Balears, 27-72.

 

Anònim 1991 (no 1990). Recompte hivernal d’ocells aquàtics i limícoles. Anuari Ornitològic de les Balears, 37-39.

 

Anònim 1991 (no 1990). Cites ornitològiques. Anuari Ornitològic de les Balears, 40-70.

 

Ansón, J.A., Savva, D. i Arruga, M.V. 2013. Use of an AG microsatellite to characterise Alectoris species. Avian Biology Research, 6, 247-250.

 

Ansón, J.A., Savva, D. i Arruga, M.V. 2014. Isolation and characterisation of microsatellites in the genome of Alectoris rufa. Avian Biology Research, 7, 2: 106-110.

 

Araujo, J. 1978. Censo español de aves acuáticas de enero de 1975. Ardeola, 24: 121-205.

 

Araujo, J. i García, A. E. 1972. Algunos recuentos de aves nadadoras en España durante las temporadas 1964-65, 1965-66, 1966-67, 1968-69, 1969-70, 1970-71. Ardeola, 17-18: 127-158.

 

Araujo, J. i Garcia, E. A. 1973. El censo español de aves acuáticas de 1973. Boletín de la Estación Central de Ecología, 2, 4: 11-39. ICONA. Madrid.

 

Araújo, J., Muñoz-Cobos, J. i Purroy, F.J. 1976. Population of sea birds in the Cabrera Archipielago (Balearic Islands). Ardea, 64: 83-84.

 

Araújo J., Muñoz-Cobos, J. i Purroy, F.J. 1977. Las rapaces y aves marinas del Archipiélago de Cabrera. Naturalia Hispánica, 12: 1-94.

 

Arbona, P. 2003: El medi mari. In El Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera. El tresor ecològic de les Pitiüses. Gen-Gob Eivissa, Grup d´Estudis de la Naturalesa, Genial Edicions Culturals, Eivissa, primera edició 2003.

 

Arbona, P., González, J.M., McMinn, M. i Rebassa, M. 1997 (no 1996). Noneta (Hydrobates pelagicus melitensis) parcialment albina capturada a na Pobra, Cabrera, Illes Balears. Anuari Ornitològic de les Balears, 11: 47-49.

 

Arcos, J.M. 2001. Foraging ecology of seabirds at sea: significance of commercial fisheries in the NW Mediterranean. Chapter 4. Feeding ecology and significance of fisheries discards for a threatened seabird endemic to the western Mediterranean: the

Balearic shearwater Puffinus mauretanicus. Ph D Thesis, Universitat de Barcelona: 71-89.

 

Arcos, J. M. (compiler) 2011. International species action plan for the Balearic Shearwater, Puffinus mauretanicus. SEO/BirdLife & BirdLife International.

 

Arcos, J. M. 2013. ¿Cuantas pardelas baleares hay? Discrepancias entre los censos en colonias y en el mar. Actas del 6º Congreso del GIAM y el Taller internacional sobre la ecología de Paiños y Pardelas en el sur de Europa. Boletín del Grupo Ibérico de Aves Marinas, 34: 117-122.

 

Arcos, J. M. 2016. Conservation of the critically endangered Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus: un update. In Yesou et al. (eds.), Proceedings of the UNEP-RAC/SPA Symposium. Pp 22-26.

 

Arcos, J.M., Arroyo, G. M., Bécares, J., Mateos-Rodríguez, M., Rodríguez, B., Muñoz, A. R., Ruiz, A., de la Cruz, A., Cuenca, D., Onrubia, A. i Oro, D. 2012. New estimates at sea suggest a larger global population of the Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus. In Yesou, P., Baccetti, N. i Sultana, J. (eds.), Ecology and Conservation of Mediterranean Seabirds and other bird species under the Barcelona Convention: 84–94. Proceedings of the 13th Medmaravis Pan-Mediterranean Symposium, Alghero (Sardinia) 14–17 Oct. 2011. Medmaravis, Alguer.

 

Arcos, J.M., Massutí, E., Abelló, P. i Oro, D. 2000. Fish associated with floating drifting objects as a feeding resource for Balearic Shearwaters Puffinus mauretanicus during the breeding season. Ornis Fennica, 77: 177–182.

 

Arcos, J.M. i Oro, D. 2002. Significance of fisheries discards for a threatened Mediterranean seabird, the Balearic shearwater Puffinus mauretanicus. Marine Ecology Progress Series, 239: 209-220.

 

Arcos, J.M. i Oro, D. 2004. Pardela Balear Puffinus mauretanicus. In Madroño A, González, C. i Atienza, J.C. (eds.), Libro Rojo de las Aves de España. SEO/BirdLife and Ministerio de Medio Ambiente, Madrid.

 

Argeloo, M. i Meijer, A. 1997. Balearische Roodkoplauwier bij Voorhout in juni 1993. Dutch Birding, 19: 65–67.

 

Armstrong, J. 1752. The History of the Island of Minorque. London, 260 pàgs

 

Armstrong, J. 1752. The History of the Island of Minorque. London. Trad. francesa 1769, 278 pàgs.

 

Armstrong, J. 1752. The History of the Island of Minorque. Trad. castellana de J.A. Lasierra y Navarro 178l, 283 pàgs.

 

Arnau, P., Bover, P., Seguí, B. i Alcover, J.A. 2000. Sobre alguns jaciments de Myotragus balearicus Bate 1909 (Artiodactyla, Caprinae) de tafonomia infrequent. Endins, 23: 89-100.

 

Arroyo, G.M., Cuenca, D., Román, A., de la Cruz, A., Onrubia, A., Ramírez, J. i González, M. Censos desde la costa como herramienta para obtener estimaciones de las poblaciones migratorias de aves marinas: el caso de la pardela balear en el Estrecho de Gibraltar. Actas del VI Congreso del GIAM, Boletín del Grupo Ibérico de Aves Marinas, 34: 61-67.

 

Arroyo, G.M., Mateos-Rodríguez, M., Muñoz, A.R., de la Cruz, A., Cuenca, D. i Onrubia, A. 2016. New population estimates of a critically endangered species, the Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus, based on coastal migration counts. Bird Conservation International, 26, 1: 87-99.

 

Ash, J. S. i Rooke, K. B. 1954. Balearic Shearwaters off the Dorset coast in 1953.

British Birds, 47: 285-296.

 

Austin, J.J. 1996. Molecular Phylogenetics of Puffinus Shearwaters: Preliminary Evidence from Mitochondrial Cytochrome b Gene Sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution, 6, 1, August: 77–88.

 

Austin, J.J., Bretagnolle, V. i Pasquet, E. 2004. A global molecular phylogeny of the small Puffinus shearwaters and implications for systematics of the little–Audubon’s shearwater complex. The Auk 121, 3: 847–864.

 

Avellà, F.J. i González, J.M. 1990 (no 1989). Estat actual del projecte d’Atlas d’Aucells nidificants de Mallorca. Anuari Ornitològic de Balears: 7-11.

 

Avellà, F.J. i Muñoz, A. 1997. Atles dels aucells nidificants de Mallorca i Cabrera. GOB, Palma.